Convenția privind privilegiile și imunitățile e

 · G U V E R N U L R O M Â N I E I. LEGE. pentru ratificarea Convenției privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare și a Protocolului privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare. referitoare la cererea de consultare cu privire la privilegiile și imunitățile lui Alfonso Luigi Marra (/(IMM))Parlamentul European, – având în vedere cererea de consultare cu privire la privilegiile și imunitățile lui Alfonso Luigi Marra, transmisă la 7 martie de Curtea de Apel (Corte d’Appello) din Napoli (Italia), în legătură cu procedura în instanță.art. din Carta ONU, Adunarea Generală a ONU a adoptat la Convenţia privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite (​Convenţia. România aderă la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (/(IMM))Parlamentul European, – având în vedere cererea lui Rosario Crocetta din 7 ianuarie , comunicată în ședința plenară din 21 ianuarie , pentru apărarea privilegiilor și imunităților sale în cadrul procedurii penale aflate pe rolul celei de a treia Camere penale a Tribunalului.  · PROTOCOLUL (NR. 7) PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII EUROPENE ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE, ÎNTRUCÂT, în conformitate cu dispoziiile articolul din Tratatul privind funcț ionarea Uniunii ț Europene și cu articolul din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriul statelor .  · Niciun Stat Parte la prezentul Protocol nu va fi obligat să acorde privilegiile și imunitățile la care se face referire la paragrafele 2), c), e) și f) din cadrul prezentului Articol propriilor cetățeni sau persoanelor care, la momentul preluării atribuțiilor în respectivul Stat Parte, sunt rezidenți permanenți ai riwuzyma.hosting8.infolul.  · Potrivit articolului VIII, secțiunea E, alin. din CWC, organizația și personalul OIAC beneficiază pe teritoriul statelor părți de privilegiile și imunitățile necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor. În conformitate cu alin. 50 din CWC, acestea sunt definite prin acorduri între statele părți și .  · PROTOCOLUL (NR. 7) PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII EUROPENE ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE, ÎNTRUCÂT, în conformitate cu dispozițiile articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriul statelor membre de.  · București, 16 mai Nr. P R O T O C O L privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare*) Preambul Statele părți la prezentul protocol, având în vedere Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN) și . privind cererea de ridicare a imunită ț ii lui António Marinho e Pinto (/(IMM))Parlamentul European, – având în vedere cererea de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto, transmisă la 8 octombrie de către dl Rodrigo Pereira da Costa, judecător la Tribunalul Districtual Coimbra, (ref. /TDLSB) și comunicată în ședința plenară din 12 noiembrie C. întrucât articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se exclud reciproc (3); întrucât cazul de față nu privește o opinie exprimată de un deputat în Parlamentul European, ci mai degrabă un comportament presupus a fi periculos pentru ordinea publică. Decizia Parlamentului European din 23 octombrie privind cererea de consultare cu privire la privilegiile și imunitățile lui Alfonso Luigi Marra (/(IMM))Parlamentul European, – având în vedere cererea de consultare cu privire la privilegiile și imunitățile lui Alfonso Luigi Marra, transmisă la 7 martie de Curtea de Apel (Corte d’Appello) din Napoli (Italia), în.  · imunitățile și privilegiile sunt prevăzute în actele constitutive ale organizațiilor internaționale, în tratate multilaterale privind imunitățile și privilegiile, în acorduri bilaterale sau în legislația unor state.În temeiul imunității de jurisdicție, organizația interguvernamentală nu poate fi chemată în justiție și nu.înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) și a Protocolului cu privire la privilegiile și imunitățile Europol, ale membrilor organelor sale. pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la privilegiile şi imunităţile agenţiilor specializate. Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin şi Protocolul adiţional /) Convenţia cu privire la privilegii şi imunităţile instituţiilor. şi Guvernul României privind privilegiile şi imunităţile OIAC. Luând în considerare că articolul VIII alineatul 48 din Convenţia privind. Îndeplinirea funcţiilor sale si pentru atingerea scopurilor prezentei convenţii. Privilegiile şi imunităţile de care beneficiază comisia şi personalul său pe teritoriul. MCDA deplasate la cerere şi în cooperare cu DHA se va conforma prevederilor articolului IV din Convenţia privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite. Al 6 lea Protocol aditional la Acordul general privind privilegiile si imunitatile considerare Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor. DHA este gata şi capabil să sprijine în acest domeniu, dacă este necesar prin IV din Convenţia privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite adoptată de. În exercitarea dreptului la interpret, prevăzut de art. 6 pct. 3 lit. e din Convenţia. În art. 9 lit. a din Acordul General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului​. diplomatice, regulile procedurale privind acreditarea şefului misiunii O parte substanţială a Convenţiei o reprezintă articolele , care stabilesc imunităţile şi Persoanele care beneficiază de aceste privilegii şi imunităţi au însă datoria.

 · Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie , ratificat prin Legea nr. 93/, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. din 24 aprilie ART. 4 La data de a intrat în vigoare Acordul dintre Ministerul Apărării Naționale din.  · Prin generozitatea Comisiei Europene, DG Justiție, Raportul explicativ referitor la Convenția de la Haga din 30 iunie privind acordurile de alegere a forului, elaborat de Trevor Hartley & Mas ato Dogauchi, a fost tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, cu excepția limbilor engleză, franceză, spaniolă și germană, întrucât aceste versiuni. Translations in context of "privilegiile" in Romanian-English from Reverso Context: privilegiile și imunitățile, privind privilegiile și imunitățile, și privilegiile. Register Login . „Privilegiile și imunitățile Consiliului Europei nu se aplică în cazul GabrieleiBârsan, președinta Secției contencios administrativ a instanței supreme, soția judecătorului român la CEDO, Corneliu Bârsan” a decis CSM care a mai precizat că „privilegiile privesc statul acreditar, nu cel acreditant”.Author: CURENTUL.  · România a aderat prin Decretul nr/, și în Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie , la care România a aderat prin Decretul nr/ PRIM .la proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și Protocolul privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Convenția menționată prin acordarea privilegiilor și imunităților necesare pentru buna. Acord privind privilegiile si imunitățile acordate. Comisiei Având în vedere articolul XVII paragraful 8 al Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva. 4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor la Acordul general privind privilegiile si imunitătile Consiliului Europei. Protocolul nr.2 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor Acord General cu privire la Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei. ţinând seama că Guvernul României va aplica prevederile relevante ale Convenţiei SELEC şi ale. Protocolului privind privilegiile şi imunităţile. privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor. a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate ale ONU ș.a. imunitățile Organizației Națiunilor Unite și Convenția privind privilegiile și imunitățile agențiilor specializate nu se aplică FVC. Acordul. de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate. și proprietății acestora, privilegiile și imunitățile echivalente celor menționate în Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 18 aprilie

 · CE DAW/C/R OU/C O/ 2 6. Comitetul salută faptul că, în perioada de la examinarea raportului anterior, Statul parte a ratificat sau a aderat la următoarele instrumente internaționale și regionale: a) Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și . – Proiect de lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate ale ONU, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite . Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol: 48 (HG 77 ) Adoptat.  · 1 EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est și privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie. semnat între UA și Guvernul Sudanului la 4 iunie , se aplică observatorilor militari ai UE și personalului militar și civil, altul decât funcționarii Comisiei pentru încetarea focului, și face referire la Convenția privind privilegiile și imunitățile OrganiE — RO — — — 3 (1) JO L 97, Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, încheiată la Viena la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la privilegiile şi imunităţile​. Națiunilor Unite, a cărui statut, privilegii şi imunități sunt guvernate de. Convenţia privind privilegiile şi imunitățile ONU, adoptată de Adunarea. Generală la. privilegiile şi imunităţile Organizaţiei, anexat la Convenţie. 1. contractul privind transportul internaţional de călători şi mărfuri în traficul internaţional feroviar. a) Prezenta Convenţie se va aplica numai aeronavelor civile şi nu se va aplica un acord internaţional general privind imunităţile şi privilegiile funcţionarilor. împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau Convenţia privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite din 13 februarie ,​. Convenţia de la Viena din cu privire la relaţiile consulare afirmă că temeiul imunităţilor şi privilegiilor consulare este de a crea condiţii optime pentru. Proiectul de Lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la privilegiile și imunitățile. Convenția cu privire la Privilegiile și Imunitățile Agențiilor Specializate ale Organizației Națiunilor Unite din (denumită în continuare "Convenție"). cu privire la ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-​Est Convenţia Centrului Sud-est european de aplicare a legii, semnată la. Astfel, primul document adoptat în cadrul O.N.U., a fost “Convenţia cu privire la imunităţile şi privilegiile O.N.U.”, care va avea un rol important în evoluţia.

 · martie , la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, încheiat la Paris la 2 septembrie , la care România a aderat prin Legea nr. /, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. din 13 octombrie ART. 2. Cărți de identitate categoria F eliberate personalului de serviciu al unei misiuni diplomatice; pe versoul cărții de identitate se menționează faptul că titularul acesteia beneficiază parțial de privilegiile și imunitățile prevăzute pentru personalul de serviciu la articolul 37 alineatul (3) din Convenția de la Viena privind. Dispozițiile prezentului acord nu trebuie să limiteze în niciun fel privilegiile și imunitățile acordate membrilor echipei de inspecție în partea II, secțiunea B din anexa la Convenție privind verificarea sau privilegiile și imunitățile acordate directorului general și personalul Secretariatului OIAC la . Pentru a permite agenției și personalului acesteia să își îndeplinească sarcinile, Republica Croația acordă privilegii și imunități identice cu cele prevăzute la articolele , articolele 6 și 7, articolele și articolele 16, 18 și 19 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene3.  · privind exceptarea unilaterală a unor Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile Națiunilor Unite, adoptată la New York la 13 februarie , la care România a aderat, cu o rezervă, la 5 iulie , și cu riwuzyma.hosting8.info din Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate.VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, poate să dispună ca Europol să se ocupe şi Ofiţerii de legătură se vor bucura de privilegiile şi imunităţile necesare​. privind privilegiile şi imunitățile ofiţerilor de legătură detaşaţi de Republica Convenţia privind înfiinţarea Oficiului European de Poliție, art.K.3 din Tratatul. Adoptă Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi Protocolul Opţional specifice ale Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite. Prezenta conventie nu afecteaza privilegiile si imunitatile pe care dreptul international le recunoaste unui stat cu privire la aeronavele sau. Convenţia Organizației Națiunilor Unite cu privire la privilegiile şi imunitățile agențiilor specializate, din anul şi Anexa XVIII (în continuare,,Convenţia”),​.

În M. Of. nr. din 22 august a fost publicat OMAE nr. / privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale. Astfel, a fost prezentată lista tratatelor intrate în vigoare în anul Unele dintre cele mai importante tratate încheiate au ca obiect aspecte precum evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale privind impozitele pe venit (convenție. Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene Protocolul (nr. 8) cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale Protocolul (nr.  · Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene Protocolul (nr. 8) cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale Protocolul (nr. PARTEA I. Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la privilegiile și imunitățile agențiilor . e) dacă este vorba Competenta Curţii acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea convenţiei şi a protocoalelor sale, de privilegiile şi imunităţile prevăzute la art. 40 din Statutul Consiliului Europei şi de acordurile încheiate în virtutea acestui articol.  · Convenția pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, precum și Protocolul financiar anexat acesteia au intrat în vigoare pentru România la data de 17 iunie Protocolul privind imunitățile și privilegiile a intrat în vigoare la 17 iulie  · profesională și lingvistică (în special pentru utilizarea instrumentului informatic care dă acces la bazele de date terminologice) pe care acestea le organizează pentru proprii funcționari și agenți, cu condiția ca această participare să fie compatibilă cu cerințele privind buna funcționare a serviciilor.  · PROTOCOLUL (NR. 7) PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII EUROPENE. ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE, ÎNTRUCÂT, în conformitate cu dispozițiile articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriul statelor membre de. Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol: 2/19/ 48 (HG 77 ) Approved. k) livrările de bunuri și prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în limitele și în.Guvernul României privind exceptarea unilaterală a unor categorii de VII din Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile Națiunilor. 3 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile. Organizației (a se vedea baza Convenției privind eliberarea brevetelor europene (Convenția brevetului​. de privilegiile şi de imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, în condițiile definite în Protocolul privind privilegiile şi imunitățile Organizației. formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, prevăzute în Convenția cu privire la Privilegiile și Imunitățile. Politica de confidenţialitate a Agenţiei ONU pentru Refugiaţi oricare dintre privilegiile şi imunităţile UNHCR, în conformitate cu Convenţia privind privilegiile şi. PROIECT de Lege pentru ratificarea Convenției privind înființarea Europene pentru Cercetări Nucleare și a Protocolului privind privilegiile și imunitățile. și personalului militar și civil, altul decât funcționarii Comisiei pentru încetarea focului, și face referire la Convenția privind privilegiile și imunitățile Organi. Convenţie din 21 noiembrie cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18 aprilie Printre imunităţile şi privilegiile de care se bucură membrii corpului. DATE RELEVANTE PRIVIND CONVENTIA. Data adoptarii: personalului actionand in numele acesteia, privilegiile, imunitatile si facilitatile.

 · Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la ridicarea imunităților, cuprinse în TFUE, în Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și în Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexate la TFUE și la Tratatul privind Uniunea. e) dacă este vorba Competenţa Curţii acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale, care îi sunt supuse în condiţiile prevăzute în art. 33, Judecătorii se bucură, pe timpul exercitării funcţiilor lor, de privilegiile şi imunităţile prevăzute la art. Ordonanța de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. / privind procedura insolvenţei persoanelor fizice și alte acte normative (adoptate de Guvern). Acordul privind statutul Misiunii pentru înființarea și gestionarea Comisiei pentru încetarea focului în regiunea Darfur din Sudan, semnat între UA și Guvernul Sudanului la 4 iunie , se aplică observatorilor militari ai UE și personalului militar și civil, altul decât funcționarii Comisiei pentru încetarea focului, și face referire la Convenția privind privilegiile și.  · Ședința Camerei Deputaților: Actele aflate pe ordinea de zi: 24 februarie – Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. / privind protecția și promovarea drepturilor copilului – Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă 5/5(1).Conventia de la viena

 · După ce s-a referit la art. 51 din Convenția europeană a drepturilor omului, art. 40 din Statutul Consiliului Europei și art. 1 și 4 din Al Șaselea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, Curtea a considerat că imunitatea rezulta din textele relevante aplicate judecătorilor și.

5 thoughts on “Convenția privind privilegiile și imunitățile e”

  1.  · Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie *) Prin utilizarea Lege5, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie în scopul îmbunătățirii conținutului, în vederea analizării traficului, precum și împotriva utilizării neautorizate.CONVENŢIE din 21 noiembrie cu privire la privilegiile şi imunităţile a privilegiilor şi imunităţilor de care se bucură Organizaţia Naţiunilor Unite şi diferitele.

  2.  · Luând în considerare că articolul VIII alineatul 48 din Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora prevede că OIAC beneficiază, pe teritoriul și în oricare loc aflat sub jurisdicția sau controlul unui stat parte, de capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile care îi sunt necesare pentru a-și.internaţionale şi dezvoltarea de relaţii prieteneşti între natiuni,convinse ca o convenţie internationala cu privire la relaţiile, privilegiile şi imunităţile diplomatice​.

  3.  · având în vedere că articolul din Convenția ONU privind dreptul mării prevede faptul că Autoritatea se bucură, pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenție, de privilegiile și imunitățile stipulate în subsecțiunea G a secțiunii 4 din partea XI din Convenție, iar privilegiile și imunitățile Întreprinderii sunt cele.Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la.

  4.  · Imunitățile și privilegiile personalului | Convenție. Acesta este un fragment din Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie , cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenții din Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile şi imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de.

  5.  · Protocolul privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii din *) Prin utilizarea Lege5, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie în scopul îmbunătățirii conținutului, în vederea analizării traficului, precum și .convinse că o convenţie internaţională cu privire la relaţiile, privilegiile şi imunităţile diplomatice ar contribui la favorizarea relaţiilor de prietenie între ţări, oricare.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *